Sổ tay kinh nghiệm tĩnh tâm
Phụ đề: Con lại thuộc về Chúa
Tác giả: Lm. Trăng Thập Tự
Ký hiệu tác giả: TR-T
DDC: 248.31 - Hướng dẫn cầu nguyện
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010842
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 210
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010843
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 210
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu của Đức Tổng Giám Mục  
Giuse Ngô Quang Kiệt 5
Nối những nhịp cầu 7
Lời mở đầu 15
Lời chào từ sa mạc  19
CHƯƠNG I: THỰC TẬP GẶP CHÚA 27
Đến với Chúa 28
Kinh Lạy Cha và Lời Chúa 28
Dành ưu tiên cho Thiên Chúa 30
Sống sự hiện diện của Ba Ngôi Thiên Chúa 32
Đổi mới khẩu nguyện  33
Cầu nguyện sáng tối 34
Hòa theo tiếng thở than khôn tả của Chúa Thánh Thần 35
Cầu nguyện bằng tâm trí 36
Các bước của một giờ tâm nguyện 37
Nguyện ngắm theo linh thao I Nhã 39
Chiêm niệm trong linh thao 44
A lô! Những "chuyện" chiêm niệm khác nhau ít ai biết  51
Cầu nguyện lắng đọng theo Thánh Nữ Têrêsa Avila 56
CHƯƠNG II: THỰC TẬP THINH LẶNG NỘI TÂM 63
Thinh lặng từ ngoài vào trong 64
Kinh nghiệm triệt để thinh lặng 66
Làm chủ các giác quan 73
Thinh lặng nội tâm 75
CHƯƠNG III: THỰC TẬP ỨNG XỬ ĐÚNG THEO BA BƯỚC XEM - XÉT - LÀM 77
Dưới ánh sáng của lý trí, lương tâm và Lời Chúa 78
Xem xét làm để ứng xử đúng trước những tình huống mới 79
Sống theo đúng mục đích 81
Nhịp cầu Tin mừng giản dị 86
Xét mình tiến đức 89
CHƯƠNG IV: THỰC TẬP PHÂN ĐỊNH  93
Ghi nhận về chính lựctà lực 95
Kẻ phá đám và lừa đảo  95
Bình an thật và bình an giả 99
Kiên nhẫn 103
Đứng vững trong thử thách 104
Tĩnh tâm để phân định 108
Cám dỗ làm điều tốt 111
Chiêm nghiệm để nhận rõ ý Chúa 119
Tín hiệu phân biệt hai điều tốt 121
CHƯƠNG V: TRONG TẦM NHÌN ĐỜI ĐỜI 125
Nguyên lý và nền tảng 129
Ba bước bình tâm quảng đại 130
Tiếng gọi của vua hằng sống 133
Hai cờ hiệu 134
Bài trắc nghiệm ba người 136
Tiến đến ơn đồng cảm của Chúa Giêsu 138
Chiêm niệm để được tình yêu 141
CHƯƠNG VI: NGAY TRONG GIÂY PHÚT HIỆN TẠI 147
Ngay lúc này 149
Tạ ơn và phó thác 151
Từ những điều rất nhỏ 152
Vui nhận điều bất ngờ và trái ý  155
CHƯƠNG VII: HOÁN CẢI ĐÚNG NHƯ CHÚA MONG CHỜ  
Xưng tội để làm mới lại tình yêu 157
Bảng quyết tâm cuối kỳ tĩnh luyện 160
Lời nguyện dốc lòng cuối kỳ tĩnh tâm 166
PHỤ LỤC 167
Phụ lục 1: Chia sẻ về việc tổ chức tĩnh tâm cho thời gian đào tạo chủng sinh và tu sĩ 168
Phụ lục 2: Phiếu phản hồi cuối tuần tĩnh tâm 182
Phụ lục 3: Sa lầy tình cảm 185
Phụ lục 4: Để chiến thắng tội tà dâm 193
Phụ lục 5: Nạn quấy rối tình dục 198
Phụ lục 6: Nghĩa riêng 200
Phụ lục 7: Thanh tẩy các giác quan bên ngoài 203
Phụ lục 8:  Bảng theo dõi nguyện ngắm 206
Phụ lục 9: Tổng kết cuối ngày 207
Chương trình mỗi ngày 211
Ghi chép 212