La prière
Tác giả: André de Robert, Georges Lefebvre
Ký hiệu tác giả: RO- A
DDC: 248.31 - Hướng dẫn cầu nguyện
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009587
Nhà xuất bản: Mame
Năm xuất bản: 1972
Khổ sách: 21
Số trang: 210
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích