Darkness in the Marketplace
Phụ đề: The Christian at prayer in the world
Tác giả: Thomas H. Green, SJ
Ký hiệu tác giả: GR-T
DDC: 248.31 - Hướng dẫn cầu nguyện
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003703
Nhà xuất bản: Ave Maria Press
Năm xuất bản: 1981
Khổ sách: 21
Số trang: 128
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích