Lên đồi với Chúa
Tác giả: Học Viện Dòng Tên
Ký hiệu tác giả: HOC
DDC: 248.31 - Hướng dẫn cầu nguyện
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008233
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 108
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008234
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 108
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 7
Lời tựa 9
1. Viết cho kẻ bán Chúa 11
2. Người đầy tớ của vị thượng tế 16
3. Mất thầy! 22
4. Thư gửi người chối Chúa 27
5. Tâm sự chiếc áo rách 32`
6. Thưa người phụ nữ đáng kính! 38
7. Gửi người tử tội của tôi 42
8. Chúa đâu phải là trò vui! 49
9. Tiếng nói một người dân 53
10. Chiếc khăn lau mặt người 59
11. Simon Kyrênê và giờ định mệnh 63
12. Lời trần tình của anh trộm lành 71
13. Hồi ký của anh trộm lành 71
14. Viên đại đội trưởng 76
15. Gioan – Đến cùng vẫn theo Chúa 81
16. Maria – Mẫu gương theo Chúa đến cùng 87
17. Phút trải lòng của chị Maria Mađalêna 92
18. Nicôđêmô – Người đi tìm chân lý 98
19. Đức Giêsu – Một Thiên Chúa ẩn mình 103