Le contemplatif et la Croix
Tác giả: Pierre Thomas Dehau, O.P
Ký hiệu tác giả: DEH
DDC: 248.31 - Hướng dẫn cầu nguyện
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011577
Nhà xuất bản: Les Éditions de L'abeille
Năm xuất bản: 1942
Khổ sách: 16
Số trang: 242
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích