Prieres des premiers Chrétiens
Tác giả: A. Hamman
Ký hiệu tác giả: HA-A
DDC: 248.31 - Hướng dẫn cầu nguyện
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012306
Nhà xuất bản: Librairie Arthème Fayard
Năm xuất bản: 1952
Khổ sách: 19
Số trang: 483
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích