Oraisons funèbres de Bossuet
Tác giả: Bossuet
Ký hiệu tác giả: BOS
DDC: 248.31 - Hướng dẫn cầu nguyện
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011233
Nhà xuất bản: Alsatia Paris
Năm xuất bản: 1945
Khổ sách: 20
Số trang: 338
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích