Những kinh nghiệm về Thiên Chúa
Phụ đề: Để cầu nguyện, yêu mến, phúc âm hóa
Tác giả: J. Esquerda Bifet
Ký hiệu tác giả: ES-J
Dịch giả: Trần Thái Đỉnh
DDC: 248.31 - Hướng dẫn cầu nguyện
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000275
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1995
Khổ sách: 21
Số trang: 89
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003463
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1995
Khổ sách: 21
Số trang: 89
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 3
Nhập đề 6
1. Tiếng gọi và lời đáp lại 30
2. Gần gũi và nghèo nàn 38
3. Lời nói và sự trung thành 48
4. Tình bạn và sự quảng đại 55
5. Im lặng và đau khổ 62
6. Vắng bóng và hy vọng 69
7. Quay trở lại và hồng ân hiệp nhất 76
Kết luận 84