Năm chiếc bánh và hai con cá
Tác giả: HY. Phanxicô X. Nguyễn Văn Thuận
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 248.31 - Hướng dẫn cầu nguyện
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002442
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 18
Số trang: 94
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002771
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 18
Số trang: 94
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời mở đầu 3
Chiếc bánh thứ nhất 8
Chiếc bánh thứ hai 18
Chiếc bánh thứ ba 29
Chiếc bánh thứ tư 40
Chiếc bánh thứ năm 48
Con cá thứ nhất 64
Con cá thứ hai 74
Hai mươi bốn ngôi sao 77
Kết luận 87