25 Câu hỏi về cầu nguyện
Nguyên tác: 25 Questions About Prayer
Tác giả: Les Miller
Ký hiệu tác giả: MI-L
Dịch giả: Nt. Maria Vũ Thị Thu Thủy
DDC: 248.31 - Hướng dẫn cầu nguyện
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009366
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 60
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009380
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 60
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015363
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 60
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
ĐÀO SÂU TÌNH BẠN CỦA CHÚNG TA VỚI THIÊN CHÚA  
1. Cầu nguyện là gì? 9
2. Vì sao tôi nên cầu nguyện? 12
3. Có những hình thức cầu nguyện nào? 14
4. Bao lâu bạn cầu nguyện một lần? 16
5. Tôi cầu nguyện như thế nào? 18
6. Kinh thánh nói gì với chúng ta về cầu nguyện? 20
7. Đức Giêsu cầu nguyện như thế nào? 22
NHỮNG LỜI CẦU NGUYỆN CHUNG CỦA GIÁO HỘI  
8. Vi sao "Kinh lạy cha" quan trọng? 24
9. Vi sao chúng ta cầu nguyện với Đức Maria? 26
10. Kinh cầu là gì? 28
11. Phụng vụ giờ kinh là gì? 30
12. Vi sao chúng ta đọc kinh trước khi ăn? 32
13. Vì sao một số người chắp tay hay quỳ gối khi cầu nguyện? 34
14. Chúng ta dùng kinh đặc biệt nào khi một người qua đời? 36
15. Vi sao chúng ta kết thúc những lời cầu nguyện của chúng ta bằng " Amen"? 38
NHỮNG CÁCH CẦU NGUYỆN RIÊNG  
16. Phải chăng chúng ta có thể dùng lời kinh của chính mình khi cầu nguyện? 39
17. Làm thế nào đọc sách có thể là cầu nguyện? 43
18. Làm thế nào viết có thể là cầu nguyện? 45
19. Làm thế nào tạo nên một điều gì đó có thể là cầu nguyện? 48
20. Tại sao thinh lặng là một phần quan trọng của cầu nguyên? 50
NHỮNG THÁCH ĐỐ KHI CẦU NGUYỆN  
21. Vì sao chúng ta ghi nhớ một số kinh? 53
22. Chúng ta cầu nguyện để thay đổi ý định của Thiên Chúa? 55
23. Thiên Chúa luôn đáp lại những lời cầu xin của chúng ta? 57
24. Cầu nguyện giúp thế giới này như thế nào? 59