Chỉ có một điều cần thôi
Phụ đề: Sống đời cầu nguyện
Nguyên tác: The only necessary thing
Tác giả: Henri J. M. Nouwen
Ký hiệu tác giả: NO-H
Dịch giả: Lm. Đa Minh Nguyễn Đức Thông, CSsR
DDC: 248.31 - Hướng dẫn cầu nguyện
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001417
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 280
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001418
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 280
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001419
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 280
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010376
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 280
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Chương 1: Ước vọng 25
Chương 2: Cầu nguyện là gè? 31
Chương 3: Sự tĩnh mịch 43
Chương 4: Chúa thánh thần 63
Chương 5: Người yêu dấu 76
Chương 6: Lắng nghe 95
Chương 7: Kỷ luật 106
Chương 8: Cầu nguyện không ngừng 127
Chương 9: Cộng đoàn 149
Chương 10: Hành động và chuyển cầu 165
Chương 11: Tha thứ 186
Chương 12: Những trở ngại 200
Chương 13: Thánh Thể 220
Chương 14: Sự chết và sự sống vĩnh cửu 232
Chương 15: Những lời cầu nguyện 251
Thay lời kết 280