Vấn đề cầu nguyện
Phụ đề: Tâm nguyện
Tác giả: Lm. Fx. Nguyễn Hữu Tấn
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 248.31 - Hướng dẫn cầu nguyện
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008070
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009936
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời cầu nguyện 7
Chương I: Tâm nguyện tổng quát 13
Điều I: Tìm hiểu tâm nguyện tổng quát 15
I. Tâm nguyện là gì? 15
II. Tâm nguyện có mấy bậc và bao nhiêu cấp? 17
III. Tầm quan trọng và lợi ích  21
IV. Thời gian, không gian và thái độ 26
Điều II: Tìm hiểu phương pháp tâm nguyện tổng quát 35
I. Phương pháp tâm nguyện tổng quát là gì? 35
II. Lược đồ phương pháp tâm nguyện tổng quát 37
III. Phân tích lược đồ phương pháp tâm nguyện tổng quát 39
Điều III: Tìm hiểu những bảo chứng tâm nguyện hoàn hảo 52
Chương II: Suy nguyện  
Điều I: Tìm hiểu suy nguyện 59
I. Suy nguyện là gì?  59
II. Những chủ đề suy nguyện 60
III. Những khó khăn trong buổi đầu 62
Điều II: Tìm hiểu phương pháp suy nguyện theo Thánh Inhatiô 64
I. Lược đồ phương pháp suy nguyện theo Thánh Inhatiô 64
II. Giải thích lược đồ 65
Điều III: Một vài thể thức tâm nguyện tương đương với suy nguyện 68
I. Suy niệm một kinh quen thuộc 69
II. Vừa đọc vừa suy niệm một cách đạo đức 71
III. Suy niệm Phúc âm 72
IV. Tự vấn lương tâm 78
V. Lấy một biến cố trong đời sống thường nhật làm chất liệu suy niệm 80
Chương III: Cảm nguyện 85
Điều I: Tìm hiểu cảm nguyện 86
I. Cảm nguyện là gì? 86
II. Thời kỳ chuyển từ suy nguyện sang cảm nguyện 88
III. Những điểm lợi hại 88
Điều II: Tìm hiểu phương pháp cảm nguyện theo hiệp hội Xuân Bích 90
I. Lược đồ phương pháp cảm nguyện 90
II. Giải thích lược đồ 91
Chương IV: Đơn nguyện hay là chiêm niệm thủ đắc 95
Điều I: Tìm hiểu những nhận xét mở đầu 96
I. Nhận xét về vị trí  96
II. Nhận xét về tên gọi 97
Điều II: Đơn nguyện 99
I. Đơn nguyện có nguồn gốc từ đâu? 100
II. Đơn nguyện là gì? 100
III. Đơn nguyện có lợi ích như thế nào? 103
IV. Cách thức thực hành 104
Điều III: Chiêm niệm thủ đắc 107
I. Chiêm niệm là gì? 107
II. Chiêm niệm có bao nhiêu thứ? 108
Phụ bản: Khởi thủy của tâm nguyện theo phương pháp 109