Cầu nguyện
Phụ đề: Con người thông hiệp với Thiên Chúa
Nguyên tác: Prières
Tác giả: J.C.T
Ký hiệu tác giả: JCT
Dịch giả: Xuân Hương
DDC: 248.31 - Hướng dẫn cầu nguyện
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000948
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 124
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003143
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 124
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004774
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 124
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Vòng lửa 5
Giới thiệu 7
CHƯƠNG I: SỰ THẬT 11
Lời nguyện: Xin cho con nhận biết sự thật và sống sự thật 20
CHƯƠNG II: SỰ THA THỨ 22
Lời nguyện: Xin cho con lòng tha thứ 35
CHƯƠNG III: TÌNH THƯƠNG YÊU 38
Lời nguyện: Xin cho con lòng tràn trề tình thương yêu 45
Vinh hạnh vì chính thân thể mình 48
Lời nguyện: Con sẽ trân quý cơ thể mình 51
CHƯƠNG IV: LÒNG BIẾT ƠN 53
Lời nguyện: Xin cho con luôn sống với lòng biết ơn 59
CHƯƠNG V: BẢN CHẤT CON NGƯỜI 62
Lời nguyện: Xin cho con biết yêu thương toàn thể nhân loại 69
CHƯƠNG VI: CÕI TĨNH LẶNG NỘI TÂM 72
Lời nguyện: Con người có nguồn gốc thần linh 83
CHƯƠNG VII: NGÀY THÀNH HÔN 85
CHƯƠNG VIII: VÒNG LỬA 103
Kinh nguyện: Vòng lửa 105
Phân tích 106
Cầu nguyện theo nhóm: Vòng lửa 121