Khát khao cầu nguyện
Tác giả: Jacques Philippe
Ký hiệu tác giả: PH-J
Dịch giả: Lm. Minh Anh
DDC: 248.31 - Hướng dẫn cầu nguyện
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010106
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 198
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010139
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 198
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Dẫn nhập 5
Chương I: Đâu là những nguy co trong việc cầu nguyện 9
Chương II: Những điều kiện để cầu nguyện hiệu quả 49
Chương III: Sự hiện diện của Thiên Chúa 97
Chương IV: Lời khuyên thực tế cho việc cầu nguyện cá nhân 129
Chương V: Cầu bầu 179