Suy niệm. Những bài nguyện ngắm của các Thầy lớp tu nghiệp tại TGM Bùi Chu
Tác giả: Các Thầy lớp tu nghiệp TGM Bùi Chu
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 242.2 - Suy niệm hằng ngày
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000447
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 21
Số trang: 350
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013510
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 21
Số trang: 350
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Hồng ân khôn ngoan của Thánh Thần 9
Hồng ân Thâm Hiểu của THánh Thần 13
Hồng ân Minh luận của Thánh Thần 19
Hồng ân chỉ giáo của Thánh Thần 23
Hồng ân sùng hiếu của Thánh Thần 27
Hồng ân Dũng của Thánh Thần 31
Hồng ân Kính sợ Thiên Chúa của Thánh Thần 35
Đức tin của Mẹ Maria 40
Niềm Hy vong của mẹ Maria 43
Đức ái của mẹ Maria 47
Đức Khiêm nhường của mẹ Maria 51
Đức vâng lời của mẹ Maria 58
Lòng nhiệt thành của mẹ Maria 62
Đức khiết trinh của đức Mẹ Maria 66
Đức Khó nghèo của đức Mẹ Maria 71
Đức Phục vụ của đức Mẹ Maria 76
Đức đơn sơ và phó thác của mẹ Maria 80
Đức trung thành của đức mẹ Maria 85
Đời sống cầu nguyện của mẹ Maria 89
Đức hy sinh cả mẹ Maria 95
Mẫu gương thinh lặng của mẹ Maria 99
Lòng quảng đại của mẹ Maria 103
Lòng sùng kính của mẹ Maria 107
Đức tínn ngay thật 112
Đức trung tín 116
Đức phục vụ 120
Đức khôn ngoan 124
Đức tôn thờ 129
Đức công bằng 133
Đức khoái đạt 139
Đức đại độ 143
Đức hiền hòa 146
Đức khiêm nhu 152
Đức kiên nhẫn 157
Đức nhẫn nhục 161
Đức tin kính 166
Đức cậy 169
Đức mến 174
Đức mến tha nhân 178
Đức thanh bần 183
Đức trinh khiết 188
Đức hy thước đo sự thánh thiện 193
Đức tuân phục 197
Lòng bao dung của Thiên Chúa 201
Lòng biết ơn 205
Lòng quảng đại 210
Lòng khao khát sự thánh thiện 216
Logf trung thanh 221
Đàng thánh giá 225
Thống hối cải thiện 230
Tuân phục thánh ý Chúa 236
Khổ chế bản thân 241
Biết Chúa và biết mình 245
Tinh thần trách nhiệm 249
Tha thứ 255
Thinh lặng 259
Kiên nhẫn chờ đợi 263
Hiện diện và lắng nghe 268
Nhớ lại ơn Chúa 271
Vô vị lợi 275
Tiết chế ước muốn 279
Tinh thần siêu thoát 283
Sống giây phút hiện tại 288
Hy vọng và tin tưởng vào một Thiên Chúa 291
Thông cảm và giúp đỡ 294
Gặp gỡ Chúa trong anh em 299
Kien trì cầu nguyện 303
Đổi mới canh tân 308
Kêu cầu và chúc tụng Chúa trong đau khổ 312
Ngưỡng mộ và tìm kiếm Thiên Chúa 317
Đừng tự hào về ơn Chúa 322
Tinh thần từ bỏ 326
Lợi ích của đau khổ 332
Tinh thần phó thác 336
Không nản lòng sau khi phạm tội lỗi 340
Sống lạc quan tin tưởng 345
Coi khinh danh vọng thế tục 347