Prières des premiers Chrétiens
Tác giả: A. Hamman
Ký hiệu tác giả: HA-A
DDC: 248.31 - Hướng dẫn cầu nguyện
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004362
Nhà xuất bản: Brodard et Taupin
Năm xuất bản: 1962
Khổ sách: 17
Số trang: 512
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích