Xin Thầy dạy con cầu nguyện
Tác giả: Hoàng Vinh Sơn
Ký hiệu tác giả: HO-S
DDC: 248.31 - Hướng dẫn cầu nguyện
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001130
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 20
Số trang: 184
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001290
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 20
Số trang: 184
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Chương I: Từ nay sẽ phụng thờ Thiên Chúa trong tâm linh và chân lý 5
Chương II: Cha trên trời biết chúng con cần gì 15
Chương III: Chúa ở khắp mọi nơi, thông suốt mọi sự 27
Chương IV: Chúc tụng Chúa đi, người thánh kẻ khiêm nhường 39
Chương V: Cha ơi, xin tha cho họ vì họ lầm chẳng biết việc mình làm 51
Chương VI: Hãy yệu kẻ thù và cầu nguyện cho những người ngược đãi anh em 57
Chương VII: Con tin, nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của con 67
Chương VIII: Chúa muốn mọi người được cứu độ và biết chân lý 75
Chương IX: Chúc tụng Chúa đi, hồn thiêng hàng công chính 85
Chương X: Chúa muốn mọi người được ơn cứu độ 101
Chương XI: Linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa 111
Chương XII: Chúa muốn tình yêu chứ không ham hy lễ 121
Chương XIII: Tôi quyết chẳng lên giường nằm nghỉ khi chưa tìm được một nơi cho Chúa 127
Chương XIV: Trời là ngai của Chúa, đất là bệ dưới chân Ngài 145
Chương XV: Hãy làm việc này để nhớ đến Thầy 153
Chương XVI: Mời quý vị tới, cổ bàn đã sẵn 159
Chương XVII: Lạy Cha,sao cha bỏ con? 169
Chương XVIII: Xin Cha cất chén đắng này đi, nhưng đừng theo ý con mà theo ý Cha 173