Lời Cha trong con
Tác giả: Nt. Phạm Thị Oanh
Ký hiệu tác giả: PH-O
DDC: 248.31 - Hướng dẫn cầu nguyện
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010149
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 333
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010188
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 333
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 7
PHẦN I: LỜI MỜI GỌI ĐỔI MỚI  
Con khát Chúa 11
Người bạn đồng hành 15
Ơn gọi của tôi là tình yêu 20
Đối diện với sự thật tôi được tự do 30
Chia sẻ kinh nghiệm về bệnh ung thư 41
Những bài học từ bệnh nhân ung thư 57
Câu chuyện về một sân ga 62
Lòng nhân hậu và tình thương Chúa ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời 69
Người được yêu 74
Bước đi trên con đường Giêsu 79
Nghỉ ngơi bên Chúa Giêsu 86
PHẦN II: LỜI SAI ĐI PHỤC VỤ  
Người trẻ thách đố của thời đại 97
Điểm tựa Giêsu 109
Học hành trong đời tu cần biết định hướng 117
Yếu tố nhân bản ủa người loan báo Tin mừng 129
Nhu cầu cần được tôn trọng 137
Có hay không thực trạng nín thở qua cầu 152
Nhìn lại đời mình 157
Ơn gọi được sai đi 184
Ơn gọi ngôn sứ 187
Sống mùa chay thánh 200
Đức Giêsu điểm tựa bình an 206
Sống thánh giữa đời thường 211
Đức Maria Mẹ của chúng ta 216
Sống đức tin theo gương Mẹ Maria  223 
 PHẦN III: LỜI CHIA SẺ YÊU THƯƠNG  
 Emmanuel 231 
 Emmanuel - Lời sự sống 234
Ánh sáng Emmanuel 237
Niềm vui emmanuel 242
Tôi là người được yêu 245
Lời đang ở giữa chúng ta 248
Mái ấm gia đình 252
Giêsu ngọc quý của em 260
Trong bàn tay Chúa 263
Bước theo thầy Giêsu 267
Niềm vui của người được yêu 273
Hạt bụi được yêu thương 273
Trung thành giữa những thách đố 276
Thánh hiến để được sai đi 282
Được gọi để tuyển chọn cho một sứ mạng 188
Niềm vui đời thánh hiến 294
Loan báo tin mừng theo phong cách Giêsu 307
Vui sống ơn gọi Đa minh 312
Canh tân đời sống thánh hiến 318
Theo di ngôn cha thánh Đa Minh 318