Tiếp xúc với Thiên Chúa
Phụ đề: Những bài giảng tĩnh tâm
Nguyên tác: Contact with God
Tác giả: Anthony de Mello, SJ
Ký hiệu tác giả: ME-A
Dịch giả: Matthias M. Ngọc Đính, CMC
DDC: 248.31 - Hướng dẫn cầu nguyện
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000772
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 320
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001608
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 21
Số trang: 369
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014319
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 320
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014686
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 21
Số trang: 369
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Nội dung 5
Lời đầu 9
1. Đón nhận Chúa Thánh Thần 12
Phải chăng chúng ta là những kẻ đào tẩu? 12
Nhu cầu lớn nhất của Giáo hội 13
Làm thế nào để đón nhận Chúa Thánh Thần? 15
Điều phải làm cụ thể: Một thái độ 18
Điều phải làm cụ thể: Một việc làm 19
2. Cuộc tĩnh tâm của người tông đồ 24
Về nguồn 25
Tông đồ: Người yêu mến Thầy Chí Thánh 26
Tông đồ: Người đã gặp Chúa Ki-tô 27
Tông đồ: Người tràn đầy Chúa Thánh Thần 32
Tông đồ: Người sáng suốt 37
Làm thế nào để đắc thủ những bản sắc của người tông đồ chân chính 42
3. Những tâm tình khi bắt đầu tuần tĩnh tâm 45
Tại sao lại phải tĩnh tâm 45
Cơn đói Thiên Chúa của thế giới ngày nay 47
Đội điều gợi ý 50
Khát khao Thiên Chúa 55
Quảng đại và can đảm 58
Các đoạn Phúc Âm 62
4. Cầu nguyện như thế nào? 67
Nhu cầu kinh nghiệm Thiên Chúa của người tông đồ 67
Cuộc khủng hoảng căn tính 69
Thinh lặng 71
Các thánh nói về sự tĩnh lặng 73
Cách cầu nguyện: Chúa Giê-su, tôn sư dạy cầu nguyện 76
Lời cầu nguyện lấy Chúa làm tâm điểm 77
Lời cầu nguyện xin ơn 79
Điều thiết yếu trong nghệ thuật cầu nguyện 81
Trở nên một con trẻ khi cầu nguyện 86
5. Luật cầu nguyện 90
Luật thứ nhất: Lòng tin 91
Luật thứ hai: Tha thứ 102
Loại trù sự căm giận 105
Cách tha thứ bằng cầu nguyện 106
6. Cầu nguyện xin ơn và những qui luật của nó 117
Sức mạnh lời cầu nguyện: Câu chuyện của Narada 118
"Thần học" của lời cầu nguyện xin ơn 124
7. Các quy luật cầu nguyện (tiếp theo) 130
1. Siêu thoát 130
2. Quảng đại 131
3. Cầu xin nhân danh Chúa Giê-su 132
4. Kiên trì 133
Cầu xin: Một cách sống 137
8. Kinh nguyện Chúa Giê-su 141
Cách đọc kinh nguyện Chúa Giê-su 149
Thần lực của lời kinh thánh danh 155
Sức mạnh thánh danh Chúa Giê-su 159
Những nguyên nhân "tâm lý" tiềm ẩn sau lời kinh này 160
Kinh mân côi 166
9. Cầu nguyện chia sẻ 169
Tiến hành buổi cầu nguyện chia sẻ 178
Một số đề nghị cho buổi cầu nguyện chia sẻ 185
Cầu nguyện chia sẻ dành cho linh mục 188
10. Sám hối 191
Sám hối: Một cách thức đê kinh nghiệm Chúa Giê-su 191
Nhu cầu phải sám hối 193
Ý thức tội lỗi 194
Ý nghĩa sự sám hối 196
Sám hối sau khi gặp Chúa Giê-su 199
Một vài bản văn Thánh Kinh 202
11. Những nguy cơ từ việc sám hối 204
Không tha thứ cho bản thân 204
Sợ hãi Thiên Chúa quá đáng 211
Kinh nghiệm Chúa Ki-tô như một yêu sách 219
12. Chiều kích xã hội của tội lỗi 223
Tôi có phải chịu trách nhiệm vì đau khổ của anh chị em của tôi không 223
Việc xưng tội 227
13. Phương pháp cầu nguyện của thánh Biển Đức 234
14. Vương quốc của Chúa Ki-tô 241
1. Ơn đừng bịt tai trước lời mời gọi của Chúa 245
2. Ơn hiểu biết 246
3. Ơn theo Chúa trọn đời 249
15. Hiểu biết, yêu mến và bước theo Chúa Ki-tô 251
Nhận biết Chúa Ki-tô 251
Yêu mến Chúa Ki-tô 258
Bước theo Chúa Ki-tô 260
16. Suy niệm về cuộc đời Chúa Ki-tô 271
Chữa lành ký ức 282
Phần phụ thêm: Những phụ trợ cho việc cầu nguyện 287
Thân xác cầu nguyện 289
Âm thầm kết hiệp 290
Thân thể bất động 294
Căng thẳng và bồn chồn 297
Tư thế ưa chuộng 299
Sự mỏng manh của đừi sống cầu nguyện 300
Chọn địa điểm cầu nguyện 301
Cầu nguyện một nơi: "những nơi thánh" 305
Những phụ trợ cho việc cầu nguyện: Thời gian 308
Nhịp độ cầu nguyện: Kairos và Chronos 311