Để yêu mến Thiên Chúa như Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu
Nguyên tác: Pour aimer le Bon Dieu comme Sainte de L'enfant Jésus
Tác giả: Lm. Martin
Ký hiệu tác giả: MAR
DDC: 248.31 - Hướng dẫn cầu nguyện
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002229
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 215
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002408
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 215
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Chương I: Thánh nữ Têrêsa HĐGS trao cho sứ mạng tuyển mộ đạo quân những hy lễ của Tình Yêu 7
Chương II: Ở đâu và làm thế nào tuyển mộ những hy lễ bé nhỏ của Tình Yêu đầy thương xót 16
Chương III: Theo mức nào, một linh hồn có thể làm cho Chúa chọn mình làm hy lễ của Tình Yêu đầy thương xót của Ngài 24
Chương IV: Tình yêu Chúa nảy sinh và lớn lên thế nào trong một linh hổn. Sơ đổ tóm tắt “Con đường nhỏ” 29
Chương V: Những tâm trạng cần thiết đầu tiên để bước vào con đường tình yêu Chúa 39
Chương VI: Về việc nhận biết Thiên Chúa. Phải có ý tưởng gì về tình yêu và lòng nhân hậu của Ngài 48
Chương VII: Thực hành tình yêu Chúa ở tại điều gì 57
Chương VIII: Phải lợi dụng và làm những việc nhỏ mọn nhất vì tình yêu 64
Chương IX: Thực hành tôn chỉ "mọi sự vì tình yêu" là điều đòi phải có một đời sống nội tâm rất quy củ 74
Chương X: Phải đau khổ vì tình yêu thế nào? 84
Chương XI: Làm thế nào để thực hành các nhân đức vì yêu mến 98
Chương XII: Để làm vui lòng Chúa, "các linh hồn bé nhỏ" rất cần đến sự khôn ngoan của Chúa trong mọi hoàn cảnh 107
Chương XIII: Để sống vì tình yêu, phải sống bằng đức tin 117
Chương XIV: Đời sống đức tin nơi Thánh Têrêsa HĐGS, những ánh sáng và những thử thách 126
Chương XV: Thánh Têrêsa HĐGS gương mẫu những linh hồn bị cám dỗ về đức tin 141
Chương XVI: Vai trò và tầm quan trọng của đức trông cậy trong cuộc sống tình yêu 150
Chương XVII: Về cách thực hành đức trông cậy trong đời sống tình yêu 160
Chương XVIII: Về tình yêu thuần túy đối với Thiên Chúa và về sự dứt bỏ mình mà tình yêu này đòi phải có 168
Chương XIX: Tình yêu thuần túy đối với Thiên Chúa đòi buộc ta quên mình 182
Chương XX: Về hành vi tự hiến làm hy lễ toàn thiêu cho Tình yêu thương xót của Chúa 196