Cầu nguyện hy vọng
Tác giả: HY. Phanxicô X. Nguyễn Văn Thuận
Ký hiệu tác giả: NG-T
Dịch giả: Phaolô Phan Văn Hiền
DDC: 248.31 - Hướng dẫn cầu nguyện
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001036
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 20
Số trang: 180
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003024
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 20
Số trang: 180
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004742
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 20
Số trang: 180
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
CẦU NGUYỆN HY VỌNG 1  
1. Maria, Mẹ của tôi 4
2. Ảo tưởng 6
3. Bấy lâu này con chưa yêu người 8
4. Như Chúa biết ta 9
5. Muôn hiệp nhất phải biết rõ 11
6. Như chính mình con 12
7. Chỉ là hạt cát 14
8. Giá một đồng bạc 15
9. Mời con ra khỏi pháo đài 17
10. Liên lỉ tạ ơn 18
11. Hội Thánh không phải là chủ ông... 20
12. Ai là người quan trọng trong Hội Thánh 22
13. Đôi với con, sự sông là Maria, Giuse 24
14. Người Kitô hữu đích thực 26
15. Một lôi sông thực tế 27
16. Người Kitô hữu là người thế nào? 28
17. Phong trào kế hoạch nhỏ 30
18. Với những người ích kỷ 31
19. Làm những việc tầm thường... 32
20. Tuổi trẻ tìm kiếm gì 33
21. Sức mạnh của dâu hiệu... 35
22. Thế gian cần dâu hiệu gì? 37
23. Dấu hiệu đích thực... 39
24. Con dám làm một dâu hiệu không? 41
25. Ave 42
26. Ngạc nhiên 44
27. Khám phá 45
28. Vì sao ngạc nhiên 47
29. Việc tầm thường trong Phúc Ảm 49
30. Sự hiệp thông là một chiến thắng... 51
CẦU NGUYỆN HY VỌNG 2 53
1. Kinh toàn hiến 54
2. Đấng Cứu Chuộc 57
3. Làm thế nào để nên trong sạch... 58
4. Ý nghĩa của sự thanh tẩy 60
5. Nhìn người anh em... 62
6. Làm thế nào để trở thành... 64
7. Chúng tôi đã coi thường... 66
8. Óc bè phài là Iĩiột nguy cơ... 68
9. Những hiệp sĩ của ngày hôm nay 70
10. Con là người mang lửa... 72
11. Chỉ trích than vãn là vô ích 74
12. Đừng để mình bị giam hãm... 75
13. Không bao giờ Chúa bỏ mặc con... 77
14. Tội tà thần của thời đại ta 79
15. Chúa có câm ta sử dụng của cải? 81
16. Sống với Chúa có dễ không? 83
17. Thời gian cô đọng 85
18. Hãy ở trong Thầy 87
19. Kết hợp loan báo Tin Mừng... 89
20. Hai điều kiện để bỏ mình 91
21. Phúc Âm giả 93
22. Hàng rào kẽm gai của tôi 95
23. Chúa Giêsu tiếp tục Thánh Lễ 97
24. Vì sao sự hiệp nhất tan vỡ 99
25. Ảnh hưởng của một vị Thánh 101
26. Không rời vị trí, không bỏ trách nhiệm 103
27. Ý con hay ý Chúa? 105
28. Mầu nhiệm của ân sủng và đòi hỏi 107
29. Cầu nguyện là mở rộng lòng... 109
30. Đừng biến Thiên Chúa thành... 111
CẦU NGUYỆN HY VỌNG 3 113
1. Tông đồ của Mẹ Vô Nhiễm 114
2. Lao động, trí óc, đoàn kết, truyền thống... 119
3. Lao động 120
4. Trí óc 122
5. Đoàn kết 124
6. Truyền thông 126
7. Bỏ qua quá khứ... 128
8. Đừng ngồi đếm khuyết điểm 130
9. Phẩm giá người phụ nữ 132
10. Bởi phép Chúa Thánh Thần 134
11. Sứ mạng của ta trong phút hiện tại... 136
12. Sự thinh lặng của Mẹ 138
13. Làm thế nào để hiệp nhất? 140
14. Trong sáng để biểu lộ sứ điệp... 142
15. Nấu..., Vâng..., Nhưng mà... 144
16. Làm thế nào để thành vị Thánh? 146
17. Tình yêu đứng vững nhờ sự thật... 148
18. Thành công đẹp nhất... 150
19. Thế nào là một vị Tháiih? 152
20. Người Thánh dùng thời giờ... 154
21. Làm cho sống 156
22. Làm thế nào để cầu nguyện liên lỉ? 158
23. Chúa và việc của Chúa 160
24. Chúa Giêsu ẩn mình 162
25. Người rao giảng Phúc Âm... 164
26. Làm người Kitô hữu nửa vời 166
27. Sự thách đố đối với Hội Thánh... 168
28. Công việc của Chúa 170
29. Những kinh vắn tắt của tôi 172
30. Sự khác biệt giữa vị Thánh và người thường 174