Con biết con cần Chúa
Tác giả: Nguyễn Tầm Thường
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 248.31 - Hướng dẫn cầu nguyện
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006975
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1994
Khổ sách: 21
Số trang: 174
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008172
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1994
Khổ sách: 21
Số trang: 174
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008411
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1994
Khổ sách: 21
Số trang: 174
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014738
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1994
Khổ sách: 21
Số trang: 174
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Bán ruộng 7
Trở vê 12
Trong đạo 16
Ngoại đạo 23
Hái lộc 29
Gian nan cho niềm tin 36
Mấy cái bánh nhỏ 41
Tình yêu và hôn nhân 49
Không đổ rác 56
Khi Người không đáp trả 60
Mượn xác 67
Đôi điều suy nghĩ 73
Nỗi lòng cha 79
Tặng vật 83
Tha nợ 88
Thời gian 94
Trên đường về 102
Rác 107
Vòng gai và nụ hôn 112
Sa mạc 121
Bao dung 127
Mẹ Thiên Chúa 134
Bóng mát 143
Tìm nhau 150
Không phải bánh vụn 157
Căn cước 163
Linh mục 169