Nước mắt và hạnh phúc
Phụ đề: 24 đề tài suy niệm và cầu nguyện
Tác giả: Nguyễn Tầm Thường
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 248.31 - Hướng dẫn cầu nguyện
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001302
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 199
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008171
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 199
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Vào tập 7
1. Tiếng gọi 9
2. Ước mơ 15
3. Tặng phẩm 23
4. Thương yêu là trung thành 27
5. Thánh giá 35
6. Nước mắt 45
7. Nhà thờ 51
8. Giới thiệu 59
9. Cô đơn 67
10. Tình yêu và đau khổ 73
11. Đôi mắt 79
12. Lên đường 89
13. Xét đoán 97
14. Nỗi mong 107
15. Nỗi lòng người chăn chiên 115
16. Chết 123
17. Tự do 131
18. Kỷ niệm: hạnh phúc hay vết thương 139
19. Đường đời 149
20. Tha thứ 157
21. Ngài đã nói gì trên đường đi? 165
22. Nước mắt và hạnh phúc 177
23. Giáo hội 181
24. Quê hương và Tin mừng 189