Le livre d'or de la prière
Phụ đề: De tous les peuples et de tous les temps
Tác giả: Alfonso M. Di Nola
Ký hiệu tác giả: NO-A
DDC: 248.31 - Hướng dẫn cầu nguyện
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011992
Nhà xuất bản: Marabout Université
Năm xuất bản: 1956
Khổ sách: 16
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0012737
Nhà xuất bản: Marabout Université
Năm xuất bản: 1956
Khổ sách: 16
Số trang: 379
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích