Open mind, open heart
Tác giả: Thomas Keating, OCSO
Ký hiệu tác giả: KE-T
DDC: 248.31 - Hướng dẫn cầu nguyện
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003885
Nhà xuất bản: Continuum
Năm xuất bản: 1992
Khổ sách: 22
Số trang: 148
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích