Apprendre à prier
Tác giả: Bernard Bro
Ký hiệu tác giả: BR-B
DDC: 248.31 - Hướng dẫn cầu nguyện
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004399
Nhà xuất bản: Les Équipes Enseignantes
Năm xuất bản: 1967
Khổ sách: 18
Số trang: 191
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích