Đường rỗi linh hồn
Tác giả: Thánh Anphong Ligori
Ký hiệu tác giả: AN-P
DDC: 248.31 - Hướng dẫn cầu nguyện
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007074
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 240
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015028
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 21
Số trang: 160
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1. Hãy lo cho được hạnh phúc đời đời 5
2. Phạm tội là làm nhục Thiên Chúa 7
3. Thiên Chúa kiên nhẫn với người tội lỗi 10
4. Mọi người đều phải chết 13
5. Khi ta chết ta phải bỏ hết mọi sự 15
6. Đời đời 17
7. Sự chết của Chúa Giêsu 20
8. Đừng lạm dụng lòng thương xót của Chúa 23
9. Cuộc đời chỉ là giấc chiêm bao 26
10. Tội là sự phản nghịch cùng Thiên Chúa 29
11. Gẫm về hình phạt không được xem thấy mặt Đức Chúa Trời 32
12. Gẫm về phán xét riêng 35
13. Ta phải sẵn sàng chờ ngày Chúa đến 37
14. Gẫm về hình phạt kẻ tội lỗi phải chịu 39
15. Gẫm về lòng kính mến Đức Mẹ Đồng Trinh 41
16. Chúa Giêsu đã chịu chết vì ta 43
17. Chỉ có một việc cần thật 46
18. Gẫm về tội không vâng lời Thiên Chúa 48
19. Chúa xử phạt ta để ta khỏi hư mất 50
20. Chúa chờ đợi nhưng không chờ đợi mãi 52
21. Chết là con đường dẫn vào cõi đời đời 54
22. Hãy lo sửa mình ngay đi 56
23. Con Chiên Thiên Chúa đã tự nguyện hy sinh để đem lại ơn tha thứ cho ta 58
24. Suy về thời giờ quý hóa ngần nào 60
25. Suy về nỗi lo sợ của kẻ hấp hối 63
26. Về lửa hỏa ngục 65
27. Của cải thế gian phù vân giả trá 67
28. Đừng phạm tội nữa 69
29. Sự khờ dại của kẻ tội lỗi 72
30. Những thương tích Đức Giêsu đã phải chịu khiến lòng ta phải kính mến Ngài 75
31. Việc trọng đại của ta là rỗi linh hồn 78
32. Muốn được chết lành phải chăng gẫm suy sự chết 80
33. Khi người ta phạm tội thì quay mặt đi chẳng nhìn Chúa nữa 82
34. Chúa thương xót hằng ra sức đem kẻ có tội trở lại cùng Người 84
35. Linh hồn phải đến trước mặt Chúa mà chịu phán xét 86
36. Người có tội thì sống bất an 88
37. Thánh giá là lò lửa kính mến 91
38. Chúa muốn mọi người được ơn cứu độ 93
39. Giờ chết đã gần 95
40. Chúa để kẻ cứng lòng chết trong tội 97
41. Phán xét riêng 99
42. Ta sẽ phải về chốn đời đời 101
43. Đức Giêsu là Đấng chịu mọi nỗi đau đớn 103
44. Kẻ chẳng lo phần rỗi linh hồn thì thật là dại dột 105
45. Lúc chết 108
46. Chúa tìm kẻ có tội mà cứu lấy 110
47. Phán xét riêng xong, Chúa sẽ tuyên án: Thưởng hay phạt 112
48. Tôi có thể chết bất ưng 114
49. Suy gẫm về hỏa ngục 116
50. Chúa vẫn thương gọi tôi ăn năn trở lại ý Người 119
51. Đức Chúa Giêsu chịu chết vì thương yêu loài người 122
52. Chỉ có rỗi linh hồn hoặc sa hỏa ngục, chứ không có tình trạng thứ ba 125
53. Chết là điều chắc 127
54. Đến giờ chết, cả vũ trụ có ích gì cho ta 130
55. Khi người ta phạm tội, thì làm xúc phạm đến lòng Chúa 133
56. Phán xét chung 136
57. Trong hỏa ngục, kẻ dữ phải chịu mọi cực hình và chịu mãi cho đến đời đời 139
58. Lòng Đức Chúa Giêsu thương loài người, đã khiến Người phải chịu mãi cho 142
59. Mật linh hồn là một sự thiệt hại không thể nào chữa được 145
60. Phải chết 147
61. Kẻ có tội ăn năn quay lại cùng Chúa -Thiên Chúa đón nhận người ấy và 149
62. Lòng thương xót bao la của Thiên Chúa . Chước cám dỗ ma quỷ dùng 151
63. Xác loài người ngày sau sẽ sống lại 154
64. Thiên Chúa yêu thương chúng ta, Người trao ban chính Con Một của Người 157
65. Muốn rỗi linh hồn của mình, phải chịu khó 160
66. Khi chết - xác người sẽ ra sao? 163
67. Xác chết ở dưới đất sẽ ra sao? 165
68. Khi ta chết chẳng còn ai nhớ đến ta 168
69. Tất cả mọi người sẽ phải họp lại ở cánh đồng Giôsaphat 170
70. Suy nghĩ về câu nói dại: "Nếu tôi phải sa hỏa ngục, thì không phải một mình 172
71. Đức Chúa Trời chỉ ban ơn có hạn 175
72. Chúa Trời Đất chịu chết cho tôi mà tôi chẳng kính mến Người sao 177
73. Ta hãy nhất định nên thánh 179
74. Chết là bỏ mọi sự 181
75. Hãy tưởng như mình đã chết hay sắp phải chết 183
76. Ngày phán xét chung, Chúa sẽ phân xử hết các tội đã phạm 185
77. Chúa yêu linh hồn ta 187
78. Kẻ dữ trong hỏa ngục bị lương tâm cắn rứt 189
79. Đức Chúa Giêsu là vua hay thương xót 191
80. Kẻ tội lỗi phải chết khốn nạn 194
81. Kẻ lành được chết vui sướng hạnh phúc 197
82. Giờ chết, con ao ước mình đã làm gì 200
83. Kẻ phạm tội trọng làm mất lòng Chúa thì dại dột càn cỡ thế nào? 202
84. Thí dụ thằng con phung phá 205
85. Tính ươn ái trễ nải sinh ra những sự dữ nào 208
86. Kẻ nào dâng trót mình cho Chúa, thì Chúa cũng ban trót mình cho nó 210
87. Giờ chết là giờ áy náy, lo sợ 213
88. Kẻ phạm tội trọng, thì xua đuổi Chúa ra khỏi linh hồn mình 216
89. Lợi dụng ơn Chúa ban 218
90. Thiên Chúa là Tình yêu 220
91. Án phạt kẻ dữ ngày phán xét chung 222
92. Án thưởng kẻ lành 224
93. Khi sa ngã phạm tội, con người đã xúc phạm đến danh Thiên Chúa 226
94. Tìm thấy một con chiên lạc mất, Đức Chúa Giêsu vui mừng biết bao 228
95. Đức Chúa Giêsu đã gánh lấy hình phạt tội ta 230
96. Được nghĩa cùng Chúa là ơn quý trọng vô ngần 232
97. Sự hợp nhất với thánh ý Thiên Chúa 234