L'homme D'oraison
Tác giả: R. P. Jacques Nouet
Ký hiệu tác giả: NO-R
DDC: 248.31 - Hướng dẫn cầu nguyện
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011569
Nhà xuất bản: Clermont-Ferrand
Năm xuất bản: 1837
Khổ sách: 17
Số trang: 354
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích