Thân tâm nguyện
Nguyên tác: Praying Body and Soul
Tác giả: Anthony de Mello, SJ
Ký hiệu tác giả: ME-A
Dịch giả: Trung Hiếu
DDC: 248.31 - Hướng dẫn cầu nguyện
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004824
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 169
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009838
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 169
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010366
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 169
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1. Cảm giác về thân thể 9
Kế hoạch của Thiên Chúa 10
2. Cảm giác về hơi thở 13
Thiên Chúa yêu thương chúng ta 14
3. Cảm giác về thân thể: Sự yên bình 16
Vươn xa hơn nữa 17
4. Hít thở Thiên Chúa 20
Hãy để bản thân bạn được giao hòa 21
5. Hít thở Thiên Chúa: Giao tiếp phi ngôn từ 23
Thiên Chúa giàu lòng thương xót 26
6. Cảm giác thân thể: Trong trái tim Đức Ki-tô 28
Đời sống mới trong Đức Ki-tô 31
7. Một nơi cầu nguyện: Thị kiến về Thiên Chúa trong tự nhiên 33
Sự hoán cải của Da Kêu 35
8. Thính âm - Tiếng Chúa trong âm thanh 38
Ở với Đức Giê-su trên núi 39
9. Lắng nghe Thiên Chúa-nghe nhận Ngôi Lời 41
Triều đại của Thiên Chúa 43
10. Trở về với thế giới của những giác quan 47
Còn các con, các con nói Thầy là ai 48
11. Thân nguyện - Cầu nguyện với cả thân xác 53
Sự nhập thể 55
12. Những cảm giác vi tế hơn 58
Cuộc thăm viếng 60
13. Ngồi cầu nguyện trong thinh lặng 63
Đức Giê-su Giáng sinh 64
14. Đứng cầu nguyện 66
Hiến dâng Đức Giê-su 68
15. Trải nghiêm đỉnh cao 69
Chúa Giê-su trong đền thánh 71
16. Chiêm niệm các màu nhiệm vui 74
Vận dụng các giác quan 76
17. Đức tin được hình dung 78
Dấu lạ đầu tieencuar Đức Giê-su 79
18. Hình dung biểu tượng 81
Đức Giê-su và người phụ nữ Samari 82
19. Chiêm niệm theo phương pháp Ignatio 85
Chữa người bại liệt ở Bết-da-tha 87
20. Hòa phối ký ức 90
Chúa kêu gọi nhóm mười hai 91
21. Giá trị cuộc sống 93
Hai ý hướng 94
22. Thao luyện sâu: Cuốn phim cuộc đời 96
Ba mẫu người 97
23. Thực tại 99
Chúa Giê-su cho anh La-da-rô sống lại 100
24. Nhận thức về quá khứ 102
Đướng thập giá của Mẹ Maria 103
25. Nhạy cảm với tha nhân 105
Thánh thể như bữa tiệc hiệp thông 106
26. Ông chủ thiêng liêng 108
Thánh Thể, Hy lễ của giao ước mới: sự tưởng nhớ Bánh sự sống 110
27. Hình dung tương lai 113
Cơn hấp hối của Đức Giê-su trong vườn dầu 115
28. Phương pháp của dòng Carmel 116
Đức Giê-su chịu đánh đòn 118
29. quá khứ và tương lai 119
Chúa Giê-su chịu đội mão gai 120
30. Phương pháp Biển Đức 122
Đường lên đỉnh Cavario 123
31. Thinh lặng sâu bằng bài hát 125
Đức Giê-su sinh thì trên thánh giá 126
32. Danh Đức Giê-su 128
Chúa Giê-su hiện ra với thánh Maria Mac-da-la 129
33. Muôn ngàn danh xưng của Đức Giê-su 131
Học ngập đầy vui sướng 132
34. Hãy xem người nhìn bạn thế náo 134
Họ nhận ra Người khi Người bẻ bánh 135
35. Biển cả 137
Trên bờ biển hồ Ti-bê-ri-a 140
36. Thánh Tâm Đức Ki-tô 141
Thánh Thần hãy đến 142
37. Sự chuyển cầu 144
Giới răn mới 146
38. Hiện danh 148
Mừng vui lên hỡi Maria đầy ơn phúc 149
39. Danh cứu độ 151
Danh thánh Đức Giê-su 153
40. Cầu nguyện với ước vọng nên thánh 155
Điều Chúa Cha ban tặng chúng ta trong Đức Ki-tô 157
41. Thiên Chúa là trung tâm của mọi sự 160
Thiên Chúa hiện diện trong ân sủng của người 161
42. Lửa tình yêu hằng sống 163
Hành động của Thiên Chúa trong lịch sử 164
43. Danh Đức Giê-su trong công trình sáng tạo 166
Mọi điều thiện hảo đều từ trời xuống 168