Pour aider a faire oraison
Tác giả: Dom Eugene Vandeur
Ký hiệu tác giả: VA-D
DDC: 248.31 - Hướng dẫn cầu nguyện
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012040
Nhà xuất bản: Ch. Beyaert
Năm xuất bản: 1953
Khổ sách: 19
Số trang: 220
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích