Prières d'un croyant
Tác giả: Marcel Légaut
Ký hiệu tác giả: LE-M
DDC: 248.31 - Hướng dẫn cầu nguyện
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012290
Nhà xuất bản: Chez Bernard Grasset
Năm xuất bản: 1947
Khổ sách: 19
Số trang: 290
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích