Dành giờ cho Chúa
Nguyên tác: Le Temps Pour Dieu
Tác giả: Jacques Philippe
Ký hiệu tác giả: PH-J
Dịch giả: Lm. Minh Anh
DDC: 248.31 - Hướng dẫn cầu nguyện
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007433
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 19
Số trang: 140
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích