L'oraison et de la Contemplation Divine
Tác giả: Pére Alphonse
Ký hiệu tác giả: ALP
DDC: 248.31 - Hướng dẫn cầu nguyện
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011589
Nhà xuất bản: Desclée de Brouwer
Năm xuất bản: 1917
Khổ sách: 18
Số trang: 368
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích