Oeuvres oratoires et pastorales
Tác giả: Mgr Grente
Ký hiệu tác giả: GRE
DDC: 248.31 - Hướng dẫn cầu nguyện
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011595
Nhà xuất bản: Gabriel Beauchesne
Năm xuất bản: 1932
Khổ sách: 24
Số trang: 318
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích