Cầu nguyện theo gương Chúa Giêsu Kitô
Phụ đề: Hãy phá bỏ mọi rào cản ngăn cách ta với Thiên Chúa
Nguyên tác: Praying the Way Jesus Prayed
Tác giả: Mark Link, SJ
Ký hiệu tác giả: LI-M
Dịch giả: J.C.T
DDC: 248.31 - Hướng dẫn cầu nguyện
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000770
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 161
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002970
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 161
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003361
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 161
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004838
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 161
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Giới thiệu: Bối cảnh riêng tư một mình 5
Chương một: Đi ra một mình và cầu nguyện 7
Chương hai: Ttự hỏi, khám phá và trò chuyện 29
Chương ba: Cá nhân hóa lời cầu nguyện 56
Chương bốn: Chia sẻ và nâng đỡ bối cảnh phụng vụ 84
Chương năm : Cùng họp nhau lại 103
Chương sáu: Lắng nghe 115
Chương bảy: Bẻ bánh và lên đường 127
Chương tám: Phá bỏ các rào cản 145
Đôi nét về tác giả 157