Chia trí trong cầu nguyện: Ân phúc hay sự nguyền rủa?
Phụ đề: Giáo huấn của Thánh Têrêsa Avila trong Lâu đài nội tâm
Nguyên tác: Distractions in Prayer: Blessing or Curse?
Tác giả: Sr. Vilma Seelaus, OCD
Ký hiệu tác giả: SE-V
Dịch giả: Lm. Giuse Lê Công Đức, PSS
DDC: 248.31 - Hướng dẫn cầu nguyện
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009614
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 225
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009715
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 225
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Đôi lời của người dịch 7
Lời tựa 11
Lời giới thiệu 19
Dẫn nhập: Thiết lập bối cảnh 25
Chương 1: Cơ sở thứ nhất 44
Chương 2: Cơ sở thứ hai 51
Chương 3: Cơ sở thứ ba 62
Chương 4: Cơ sở thứ tư 75
Chương 5: Cơ sở thứ năm 99
Chương 6: Cơ sở thứ sáu 140
Chương 7: Cơ sở thứ bảy 197
Kết luận: Tổng lược 212
Thư mục tham khảo 222