Poustinia
Phụ đề: Encountering God in silence, solitude and prayer
Tác giả: Catherine de Hueck Doherty
Ký hiệu tác giả: DO-C
DDC: 248.31 - Hướng dẫn cầu nguyện
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003840
Nhà xuất bản: Madonna House Classics
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 21
Số trang: 198
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích