Cầu nguyện Kitô giáo
Nguyên tác: La prière chrétienne
Tác giả: Servais Th. Pinckaers
Ký hiệu tác giả: PI-S
Dịch giả: Lm. Giuse Đỗ Ngọc Bảo, OP
DDC: 248.31 - Hướng dẫn cầu nguyện
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003173
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 277
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Dẫn Nhập 5
Chương 1: CẦU NGUYỆN TRONG TÂN ƯỚC 15
I. Các tài liệu 16
II. Những nguyên tắc thần học 17
III. Sơ đồ cầu nguyện Tân ước 21
IV. Những dạng cầu nguyện trong Tân ước 34
V. Cầu nguyện của Đức Giêsu 50
Chương 2: NHỮNG NÉT LỚN TRONG LỊCH SỬ CẦU NGUYỆN KI TÔ GIÁO 59
I. Khai nguyên phụng vụ 60
II. Hình thành Kinh Thần Vụ 78
III. Cầu nguyện riêng thời các Giáo phụ 84
IV. Thời kỳ sưu tập (thế kỷ VIII- XII) và thời kỳ cố định (thế kỷ XIII- XIV) phụng vụ 87
V. Thời hiện đại: kỷ nguyên của các nhà chữ đỏ và việc cầu nguyện riêng 97
Kết luận: Những cơ may cho một cuộc canh tân sau Vatican II 102
Chương 3: KHẢO LUẬN VỀ CẦU NGUYỆN CỦA THÁNH TÔMA, CÁC NGUỒN MẠCH VÀ NHỮNG LỐI PHÂN CHIA 105
I. Khảo luận về cầu nguyện trong sách các ý kiến 105
II. Những nguồn mạch của Thánh Tôma 106
III. "Thử gửi Proba" của Thánh Augustino 108
IV. Phần 2 "Compendium theologiae" 110
V. Những đoạn văn khác trong các tác phẩm của Thánh Tô ma liên quan đến cầu nguyện 111
VI. Liên quan giữa khảo luận về cầu nguyện và toàn bộ nền thần học trong sách TL 112
VII. Phân chia khảo luận về cầu nguyện 120
Chương 4: BẢN CHẤT CẦU NGUYỆN 123
I. Cầu nguyện là một hành vi của lý trí thực hành 124
Chương 5: LỢI ÍCH CỦA CẦU NGUYỆN 147
I. Đặt vấn đề 147
II. Có nên cầu nguyện? Câu trả lời 162
Chương 6: CẦU NGUYỆN LÀ MỘT HÀNH VI CỦA NHÂN ĐỨC THỜ PHƯỢNG 183
I. Cầu nguyện và nhân đức thờ phượng 183
II. Cầu nguyện là một món nợ 190
III. Nhân đức cầu nguyện 192
Chương 7: KINH LẠY CHA 195
I. Vị trí của Kinh Lạy Cha trong cầu nguyện Ki tô giáo 195
II. Giải thích những lời cầu xin của Kinh Lạy Cha 203
III. Những ghi nhận về lối giải thích của Thánh Tô ma 209
Chương 8: CHIỀU KÍCH CỘNG ĐOÀN CỦA CẦU NGUYỆN 213
I. Từ quan điểm những người mà ta cầu nguyện cho 213
II. Từ quan điểm ai cầu nguyện hay cầu nguyện cùng ai 218
Chương 9: NHỮNG ĐIỀU KIỆN CỦA VIỆC CẦU NGUYỆN 223
I. Khẩu nguyện và tâm nguyện (art. 12) 223
II. Chú ý trong cầu nguyện 231
III. Cầu nguyện bao lâu 236
IV. Những hình thức cầu nguyện 240
Chương 10: CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC KITÔ 243
Lời cầu nguyện của Đức Giêsu trong cơn hấp hối 244
Lợi ích cầu nguyện của Đức Kitô 250
Một lời cầu nguyện thần thiêng 251
Đức Giê su trước cái chết và tội lỗi 254
Thay lời kết: CẦU NGUYỆN HÔM NAY, CƠ MAY VÀ KHÓ KHĂN 261