Đến gặp gỡ Chúa
Tác giả: Lm. Vinh Sơn Mai Văn Kính
Ký hiệu tác giả: MA-K
DDC: 248.31 - Hướng dẫn cầu nguyện
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009786
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 139
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009787
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 139
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014036
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 139
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014037
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 139
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
MỤC LỤC 3
DẪN NHẬP 9
PHẦN I  
CÁC VIỆC THỰC HÀNH CỦA ĐỜI SỐNG THIÊNG LIÊNG  
BÀI 1: DẤU THÁNH GIÁ 18
1. Ghi nhận thực tế 18
2. Ý nghĩa việc làm dấu Thánh Giá. 19
3. Làm dấu Thánh Giá diễn tả lựa chọn. 20
BÀI 2: CẦU NGUYỆN 22
I. Cầu nguyện là gì? 23
1. Định nghĩa cách chung. 23
2. Vài điều kiện cần của cầu nguyện. 24
II. Cầu nguyện Ki-tô giáo có gì đặc sắc? 25
1. Gặp gỡ Đấng ngự trong nơi kín đáo. 25
2. Nhìn nhận sự thật con người mình. 26
3. Cầu nguyện nhờ Chúa Thánh Thần. 27
III. Cầu nguyện kèm theo dấn thân. 27
BÀI 3: NGUYỆN NGẮM 30
I. Nguyện gẫm là gì? 30
1. Định nghĩa. 30
2. Tại sao cần nguyện gẫm? 31
II. Nguyện gẫm như thế nào? 32
1. Chuẩn bị. 33
2. Suy gẫm. 34
3. Kết thúc. 34
III. Ví dụ minh họa (Mt 9,14-15). 35
BÀI 4: GIỜ KINH PHỤNG VỤ 37
I. Giờ kinh Phụng vụ là gì? 37
1. Đối tượng của giờ kinh Phụng vụ. 38
2. Cấu trúc của giờ kinh Phụng vụ. 39
II. Lợi ích của giờ kinh Phụng vụ. 39
III. Kinh Phụng vụ & đời sống tâm linh. 41
BÀI 5: LẦN CHUỖI MÂN CÔI 45
I. Việc hình thành Kinh Mân Côi. 45
II. Cốt lõi của Kinh Mân Côi là gì? 49
1. Cấu trúc Kinh Mân Côi. 49
2. Cốt lõi Kinh Mân Côi. 50
3. Ích lợi Kinh Mân Côi. 51
BÀI 6: THÁNH LỄ 53
1. Thánh Lễ trong lịch sử Cứu Độ. 54
2. Hiến lễ đời Đức Giê-su. 55
3. Thánh Lễ trong đời thường. 55
a. Thánh lễ trong Giáo hội. 55
b. Thánh lễ là ân huệ đến từ Chúa. 56
c. Thánh lễ đời ta. 56
PHẦN II  
ĐỜI SỐNG THIÊNG LIÊNG VỚI LỜI CHÚA LÀM NỀN TẢNG  
BÀI 1: LỜI CHÚA LÀ GÌ? 61
1. Thánh Kinh là gì? 61
2. Thánh Kinh, Ngôi Lời sáng tạo (x. Ga 1,1). 63
3. Ngôi Lời trở thành xác phàm (x. Ga 1,14). 64
BÀI 2: CÁC BƯỚC CỦA GIỜ NGUYỆN GẪM 69
1. Ý thức sự hiện diện của Chúa. 69
2. Đọc Lời Chúa 71
3. Suy niệm Lời Chúa. 73
4. Quyết tâm thực hành Lời Chúa. 76
5. Tạ ơn Chúa. 77
BÀI 3: CÁC DẤU CHỈ VIỆC CHÚA THÁNH THẦN HƯỚNG DẪN 78
1. Phân định theo thánh I-nha-xi-ô. 78
a. An ủi và phiền muộn. 79
b. Làm gì khi gặp cảnh sầu muộn? 80
c. Với trường hợp “giằng co, mập mờ”? 80
2. Vài dấu chỉ của Chúa Thánh Thần. 81
a. Niềm vui nội tâm. 81
b. Chữa lành bệnh tật nội tâm. 83
c. Thinh lặng thử thách. 84
d. Trần trụi “không thể”. 85
3. Hướng vươn tới 86
a. Mầu nhiệm Nhập Thể tiếp diễn. 86
b. Lectio Divina xây dựng cuộc sống ta. 86
PHẦN III  
ĐỜI SỐNG THIÊNG LIÊNG & GƯƠNG SỐNG THÁNH KINH  
MỘT SỐ GƯƠNG TRONG CỰU ƯỚC  
BÀI 1 KHỞI ĐẦU: RA ĐI 94
BÀI 2: RA ĐI, TRẦN TRỤI 98
1. Đặt mình trước sự hiện diện của Chúa rồi xin ơn theo Chúa ngay cả khi không hiểu. 98
2. Lời Chúa trong sách Sáng thế (St 22,1-18). 98
3. Vài gợi ý suy niệm: 100
4. Lời Chúa và cuộc đời tôi: 102
5. Ghi đôi điều: 103
6. Tạ ơn Chúa: 103
BÀI 3: VÌ NGÀI BIẾT RÕ TÊN TÔI 104
1. Đặt mình trước sự hiện diện của Chúa rồi xin ơn làm con đường vòng để gặp gỡ Chúa. 104
2. Lời Chúa trong sách Xuất hành (Xh 3,1-14). 104
3. Vài gợi ý suy niệm. 106
4. Ghi lại vài biến chuyển nội tâm: 108
5. Tạ ơn Chúa: Kinh Sáng danh. 108
BÀI 4: NGÀI VƯỢT QUA 109
1. Đặt mình trước mặt Chúa rồi xin ơn được giải thoát cùng dân Chúa. 109
2. Lời Chúa trong sách Xuất Hành (Xh 14,5-31). 109
3. Vài gợi ý suy niệm 112
4. Ghi vài âm hưởng Lời Chúa và quyết tâm thực hành. 114
5. Tạ ơn: Kinh Sáng danh. 114
BÀI 5: BẤT LỰC, TÍN THÁC 115
1. Cầu nguyện: xin ơn khám phá ra sự hiện diện kín đáo của Thiên Chúa. 115
2. Lời Chúa trong sách Các Vua quyển I chương 19,1-18. 115
3. Vài gợi ý suy niệm. 117
4. Lời Chúa và đời tôi. 120
5. Lời kinh tạ ơn Chúa. 120
BÀI 6: ĐƯỢC CHÚA QUYẾN RŨ 121
1. Đặt mình hiện diện trước mặt Chúa rồi xin ơn nhìn nhận rằng: “Ngài mạnh hơn con, và Ngài đã thắng”. 121
2. Lời Chúa Gr 20,7-18. 121
3. Vài gợi ý suy niệm 121
4. Ghi nhận diễn tiến nội tâm của ta. 124
5. Tạ ơn. 124
BÀI 7: NIỀM VUI ĐƯỢC CHÚA HIỂU 125
1. Ý thức Chúa luôn bao bọc thấu suốt ta và xin tạ ơn về chính con người của ta. 125
2. Lời Chúa, Tv 139 (138). 125
3. Gợi ý suy niệm. 125
4. Ghi nhận vài tâm tình. 127
5. Tạ ơn. 127
MỘT SỐ GƯƠNG TRONG TÂN ƯỚC  
BÀI 8: GẶP GỠ CHÚA, XIN VÂNG 130
1. Ý thức về sự hiện diện của Chúa rồi xin ơn cùng Mẹ tín thác: “không có gì là không thể đối với Thiên Chúa”. 130
2. Lời Chúa: Lc 1,26-38. 130
3. Vài gợi ý suy niệm. 130
4. Ghi nhận vài tâm tình. 131
5. Tạ ơn. 131
BÀI 9: ÂM THẦM GIẢN DỊ 132
1. Đặt mình trước mặt Chúa và xin ơn: âm thầm giản dị như Giu-se. 132
2. Lời Chúa: Mt 1,18-25. 132
3. Vài gợi ý suy niệm. 132
4. Ghi nhận vài tâm tình. 135
5. Tạ ơn và hát bài: 135
BÀI 10: CHÚA MỞ MẮT 136
1. Ý thức mình đang được Chúa Giê-su hướng dẫn rồi xin ơn được chữa lành con mắt nội tâm để được hiểu biết và đi vào con đường của Chúa.
2. Lời Chúa: Mc 10,46-52. 136
3. Gợi ý suy niệm. 136
4. Ghi nhận vài tâm tình. 138
5. Tạ ơn. 138
BÀI 11: LÊN ĐỒI GÔL-GÔ-TA 139
1. Đặt mình trước mặt Chúa rồi chỉ xin được khiêm mọn đi theo Chúa và xin được yêu Chúa hơn. 139
2. Lời Chúa Mc 15,16-39. 139
3. Gợi ý suy niệm. 139
4. Ghi nhận vài tâm tình. 141
5. Tạ ơn. 141
BÀI 12: THẬP GIÁ, NIỀM VUI CỨU ĐỘ 142
1. Chiêm ngưỡng Chúa ở trên Thánh giá rồi xin được để lời cuối cùng của Ngài thấm đượm con người ta.  142
2. Lời Chúa Mc 15,33-39. 142
3. Vài gợi ý suy niệm. 142
4. Ghi lại vài diễn tiến nội tâm. 144
5. Tạ ơn Chúa. 144
BÀI 13: BÊN MỒ VỚI CHÚA 145
1. Đặt mình vào khung cảnh bên mồ Chúa và xin ơn sống tâm tình “hoàn toàn bất lực” với Chúa. 145 
2. Lời Chúa Mc 15,42-47. 145
3. Vài gợi ý suy niệm. 145
4. Ghi lại vài diễn tiến nội tâm, 146
5. Tạ ơn Chúa. 146
BÀI 14: NIỀM VUI PHỤC SINH 147
1. Đặt mình trước mặt Chúa rồi xin ơn nếm nghiệm cuộc gặp gỡ Thần Linh.  147
2. Lời Chúa Mc 16,1-8. 147
3. Vài gợi ý suy niệm. 147
4. Ghi lại vài diễn tiến nội tâm. 149
5. Tạ ơn. 149
LỜI KẾT 150