Yêu mến Chúa Giêsu
Nguyên tác: Pratique de L'Amour envers Jêsus Christ
Tác giả: L. Dujardin
Ký hiệu tác giả: DU-L
Dịch giả: Thiên Phước
DDC: 248.31 - Hướng dẫn cầu nguyện
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001139
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 20
Số trang: 315
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001140
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 20
Số trang: 315
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Tín thư tinh thần của thánh Anphong 5
Chương I: Nếu ai không yêu mến Chúa thì hãy là đồ chúc dữ 23
Khi thiết lập bí tích Thánh Thể 41
Ta phải hết lòng trông cậy vào Ngài 55
Chương IV: Chúng ta phải yêu mến CGSKT 67
Chương V: Đức Mến thì nhẫn nại 79
Chương VI: Đức Mến thì hiền hậu 96
Chương VII: Đức Mến không ghen tương 105
Chương VIII: Đức Mến không làm điều bất chính 115
Chương IX: Đức Mến không tự mãn 153
Chương X: Đức Mến không vênh vang 165
Chương XI: Đức Mến không tìm tư lợi 173
Chương XII: Đức Mến không nóng giận 197
Vui khi thấy điều chân thật 209
Chương XIV: Đức mến chịu đựng tất cả 231
Chương XV: Đức mến hết lòng kính tin 253
Chương XVI: Đức mến hết lòng trông cậy 259
Ngươì ngay giữa các cơn cám dỗ và thử thách 276
Những ngươì yêu mến CGS phải thực hiện 305