Dans les pas du Sauveur
Phụ đề: Lectures et Méditations sur les Moyens de Répaper
Tác giả: Abbé Paul Thone
Ký hiệu tác giả: TH-A
DDC: 248.31 - Hướng dẫn cầu nguyện
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011225
Nhà xuất bản: Desclée de Brouwer
Năm xuất bản: 1932
Khổ sách: 19
Số trang: 276
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích