Từ suy niệm đến chiêm niệm
Tác giả: Lm. Vũ Văn Tự Chương
Ký hiệu tác giả: VU-C
DDC: 248.31 - Hướng dẫn cầu nguyện
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000854
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 20
Số trang: 342
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003091
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 20
Số trang: 342
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004987
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 20
Số trang: 342
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 3
Phần một: ĐỜI SỐNG CHIÊM NIỆM 7
1. Suy niệm dẫn đến chiêm niệm 9
2. Con đường chiêm niệm 15
3. Kỹ thuật chiêm niệm 19
4. Chiêm niệm trong nơi cô tịch 22
5. Những người sống đời chiêm niệm 26
6. Sự chiêm ngắm thiên nhiên 29
Phần hai: ĐỜI SỐNG CẦU NGUYỆN 35
7. Cầu nguyện (bài 1) 37
8. Cầu nguyện (bài 2) 43
9. Con đường cầu nguyện 44
10. Ý nghĩa cùa việc cầu nguyện 49
11. Mục tiêu đích thực của việc cầu nguyện 49
12. Tại sao con người phải cầu nguyện 52
13. Cầu nguyện: Sự hiệp thông với Thiên Chúa 56
14. Cầu nguyện: Một điểm gặp gỡ giữa các tôn giáo 59
15. Kỹ thuật cầu nguyện 63
16. Cộng đồng tính của sự cầu nguyện 68
17. Hiệp nhất trong cầu nguyện 71
18. Sức mạnh của lời cầu nguyện 75
19. Cầu nguyện cho tha nhân 79
20. Cầu nguyện trong lao động 83
21. Xin được thấy vinh quang 86
22. Cầu nguyện: từ thất bại đến chiến thắng 89
23. Khi lời cầu xin không được đáp trả 92
Phàn ba: ĐỜI SỐNG TIN- CẬY- MẾN 97
1. Sống đức tin (bài 1) 99
2. Sống đức tin (bài 2) 104
3. Niềm xác tín 108
4. Tín thác vào Thiên Chúa 112
5. Niềm tín thác vào Đức Giê su Ki tô 115
6. Ba nhân đức đối thần: Tin- Cậy- Mến (bài 1) 120
7. Ba nhân đức đối thần: Tin- Cậy- Mến (bài 2) 131
8. Bàn về tình yêu (bài 1) 143
9. Bàn về tình yêu (bài 2) 147
10.Bàn về tình yêu (bài 3) 152
11. Thiên Chúa tình yêu (bài 1) 156
12. Tình yêu Thiên Chúa (bài 2) 160
13. Thiên chúa tình yêu (bài 3) 165
14. Tình yêu (bài 1) 169
15.Tình yêu (bàI 2) 173
16.Tình yêu (bài 3) 177
17. Đức ái 181
18. Đức Giê su là tình yêu 185
19. Tình yêu và Thiên Chúa 188
20. Tình yêu và sự chết 191
21. Yêu phải chăng là điên dai 194
22. mến Chúa yêu người - Tình bạn 198
23. Mến Chúa yêu người - Tình yêu gia đình 202
24. Mến Chúa yêu người - Tình yêu nhân loại 206
25. Mến Chúa yêu người - Tình thân hữu 211
26. Mối quan hệ giữa người với người 217
Phần bốn: ĐỜI SỐNG ĐẠO 221
* Những chỉ dẫn tổng quát cho cuộc sống Ki tô hữu 223
* Trên đướng lữ thứ trần gian 228
* Thinh lặng để tìm gặp Thiên Chúa 232
* Đời sống hoàn thiện 236
* Thời gian và hoạt động thiêng liêng 239
* Nghệ thuật sống 244
* Sự an bình nội tâm 248
* Bình an của Chúa Ki tô 253
* Sức quyến rũ của hải đảo 257
* Sức hấp dẫn của núi cao 262
* Những ngọn tháp nhà thờ 266
* Đường dẫn đến Thiên Chúa 270
* Nước Trời ở trong anh em 273
* Đừng lẩn trốn 277
* Viết một trang sử mới 281
* Dạy dỗ chính mình 285
* Yêu thương và phục vụ tha nhân 287
* Thực hiện đức bác ái 289
* Công bằng và bác ái 291
* Kính trọng niềm tin của người khác 296
* Sự cảm thông (bài 1) 299
* Sự cảm thông (bài 2) 302
* Sự cảm thông (bài 3) 305
* Càng gặp may càng thêm trách nhiệm 309
* Lòng thành thật 314
* Không nên tập cho miệng mình nói dối 321
* Đạo nghiêm khắc hay là đạo yêu thương 326
* Vai trò của phụ nữ 329
* Sự tranh chấp của gia đình 332
* Tình huynh đệ 337