Cầu nguyện theo gợi ý của Đức Thánh Cha Phanxicô
Tác giả: Lê Công Đức. PSS
Ký hiệu tác giả: LE-D
DDC: 248.31 - Hướng dẫn cầu nguyện
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010943
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 204
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010944
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 204
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1. Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện 7
2. Trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa! 14
3. Đồ ngốc!  21
4. Ngươi đã không làm cho chính ta. 27
5. Những kẻ xem thấy, sẽ trở nên mù  34
6. Công chính không phải nhờ làm những gì luật dạy 41
7. Con thật đắc tội với trời và với Cha!  47
8. Lạy chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi  53
9. [Bí tích hòa giải]  59
10. Người đã đến nhà người 60
11. Người đi cùng cha mẹ trở về Nadarét 66
12. Người gọi những kẻ người muốn  72
13. Phúc cho những ai có tâm hồn nghèo khó 79
14. Phúc cho ai có trái tim trong sạch  87
15. Xin vâng ý Cha!  94
16. Người ta cứ dấu này mà nhận biết anh em là môn đệ Thầy 101
17. Người ta nhìn bề ngoài, Thiên Chúa nhìn đáy lòng 109
18. Xin cha lấy sự thật mà thánh hiến họ 116
19. Nếu muối mà nhạt đi 125
20. Để niềm vui của anh em được trọn vẹn  133
21. Xin cứu chúng con cho khỏi sự dữ  141
22. Thời đại này, sao các người không biết nhận xét 148
23. Người yêu thương họ đến cùng 154
24. Xin đừng làm theo ý con, mà theo ý Cha  160
25. “Đóng đinh nó vào thập giá!” (1) 166
26. Người đã trỗi dậy rồi! 173
27. Người đang sống! 178
28. Sentire Cum Ecclesia  185
29. Không được quên người nghèo  191
30. Đức Thánh Cha Phanxicô – những lời chắp nhặt . 197