Cầu nguyện
Tác giả: HY. Phanxicô X. Nguyễn Văn Thuận
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 248.31 - Hướng dẫn cầu nguyện
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000414
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 192
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013924
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 192
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1. Maria, Mẹ của tôi
2. Ảo tưởng
3. Bấy lâu nay con chưa yêu Người
4. Như Chúa biết ta
5. Muốn hiệp nhất phải biết rõ
6. Như chính mình con
7. Chỉ là hạt cát
8. Giá một đồng bạc
9. Mời con ra khỏi pháo đài
10. Liên lỉ tạ ơn
11. Hội thánh không phải là ông chủ của sứ điệp Chúa Giêsu mà là tôi tớ phục vụ sứ điệp ấy
12. Ai là người quan trọng trong Hội thánh
13. Đối với con, sự sống là Maria và Giuse
14. Người Kitô đích thực
15. Một lối sống thực tế
16. Người Kitô hữu là người như thế nào?
17. Phong trào kế hoạch nhỏ
18. Với những người ích kỷ
19. Làm những việc tầm thường là tinh thần khó nghèo
20. Tuổi trẻ tìm kiếm gì?
21. Sức mạnh của dấu hiệu là khác biệt
22. Thế gian cần dấu hiệu
23. Dấu hiệu đích thực là một lời hứa
24. Con dám làm một dấu hiệu không?
25. Ave
26. Ngạc nhiên
27. Khám phá
28. Vì sao ngạc nhiên
29. Việc tầm thường trong Phúc Âm
30. Sự hiệp thông là một chiến thắng của từng giây phút
31. Kinh toàn thiêu
32. Đấng cứu chuộc
33. Làm thế nào để nên trong sạch trước mặt Chúa
34. Ý nghĩa của sự thanh tẩy
35. Nhìn người anh em với con mắt của Chúa
36. Làm thế nào để trở nên một động tác liên tục của tình yêu
37. Chúng ta đã coi thường phươn thế mãnh liệt nhất để làm chứng cho Chúa 
38. Óc bè phái là một nguy cơ cho Hội thánh