Chân lý đời đời
Tác giả: Thánh An Phong
Ký hiệu tác giả: AN-P
DDC: 248.31 - Hướng dẫn cầu nguyện
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000457
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 20
Số trang: 445
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Bài 1: Hình dạng một ngươì mới qua đời 5
Bài 2: Cái chết chấm dứt mọi sự 16
Bài 3: đời ngươi thật vắn vỏi 28
Bài 4: Sự chết là điều chắc chắn với mỗi ngươì 39
Bài 5: Giờ chết thạt là bất ngờ 50
Bài 6: khốn thay kẻ chết dữ 62
ài 7: Cái chết của kẻ tội lỗi 75
Bài 8: Hạnh phúc cho ngươì chết lành 87
Bài 9: Kẻ lành được bình an trong giờ chết 100
Bài 10: Những phương thế dùng để dọn mình chết lành 112
Bài 11: Ngày giờ rất đáng quý trọng 122
Bài 12: Phần rỗi đời đời rất quan trọng 132
Bài 13: Mọi sự trên đời đều phù vân giả trá 142
Bài 14: Cuộc đời trần thế là bước đường lữ khác 152
Bài 15: Tội trọng là điều xấu xa vô cùng 162
Bài 16: Thiên Chúa nhân từ hay thương xót vô cùng 173
Bài 17: Sự cậy trông thái quá của người có tội 184
Bài 18: Tội đã định 197
Bài 19: Được ơn Chúa thì phúc lộc vô biên, nhưng mất ơn Chúa thì khốn khổ vô cùng 209
Bài 20: Vô phúc thay thân xác kẻ phạm tội 221
Bài 21: kẻ pạm tội thì luôn bất an, ngươì yêu mến Chúa sống bình an 235
Bài 22: Suy gẫm về các thói hư tật xấu 251
Bài 23: Suy gẫm về các chước cám dỗ của ma quỷ 263
Bài 24: Suy gẫm về phán xét riêng 273
Bài 25: Phán xét chung 284
Bài 26: Hình phạt đời đời 297
Bài 27: Hỏa ngục phạt kẻ dữ đời đời 313
Bài 28: những đau đớn về lương tâm của kẻ ở trong hỏa ngục 324
Bài 29: Thiên đàng 333
Bài 30: Cầu nguyện 348
Bài 31: Sự bền đỗ 369
Bài 32: Phải hết lòng trông cậy sự phù hộ của mẹ Maria 378
Bài 33: Long Mến Chúa 392
Bài 34: Sự Rước Lễ 407
Bài 35: Bí tích Thánh Thể, Nơi CGS hiện diện vì yêu ta 420
Bài 36: Vâng theo Thánh ý Chúa 433