Spiritual Exrcisecs Based on Paul's Epistle to the Romans
Tác giả: Joseph A. Fitzmyer, SJ
Ký hiệu tác giả: FI-J
DDC: 248.31 - Hướng dẫn cầu nguyện
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009106
Nhà xuất bản: Paulist Press
Năm xuất bản: 1995
Khổ sách: 23
Số trang: 236
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích