La Prière de toutes les choses
Tác giả: Pierre Charles,S.f
Ký hiệu tác giả: CHA
DDC: 248.31 - Hướng dẫn cầu nguyện
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011405
Nhà xuất bản: Desclée de Brouwer
Năm xuất bản: 1948
Khổ sách: 21
Số trang: 170
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích