Thiền và cầu nguyện
Tác giả: Phùng Văn Hóa
Ký hiệu tác giả: PH-H
DDC: 248.31 - Hướng dẫn cầu nguyện
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000779
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 159
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002984
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 159
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004804
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 159
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
Lời nói đầu 13
Chương 1: Khác biệt giữa triết học Tây phương và thiền 21
Chương 2: Khác biệt giữa triết học Đông phương và thiền 51
Chương 3: Yếu chỉ thiền tông 71
Chương 4: Lý duyên khởi và giá trị cầu nguyện 97
Chương 5: Cầu nguyện với chuỗi Mân côi 121