Giờ dành cho Chúa
Phụ đề: Hướng dẫn sống cầu nguyện
Nguyên tác: Le Temps Pour Dieu
Tác giả: Jacques Philippe
Ký hiệu tác giả: PH-J
Dịch giả: Lm. Trần Văn Bảo
DDC: 248.31 - Hướng dẫn cầu nguyện
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001269
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 19
Số trang: 120
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008844
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 19
Số trang: 120
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời vào 3
I. Cầu nguyện không là một kỹ thuật nhưng là một ơn ban 5
1. Cầu nguyện không là một Yoga Ki-tô giáo 7
2. Vài hệ quả trực tiếp 8
3. Đức tin và đức cậy, nền tảng của cầu nguyện 11
4. Trung thành và kiên tâm 14
5. Ý ngay lành 15
6. Khiêm nhường và tinh thần nghèo khó 18
7. Quyết tâm kiên trì 21
8. Trao hiến Chúa trọn vẹn 37
II. Dùng thời giờ cầu nguyện như thế nào 44
1. Lời vào 44
2. Khi vấn đề không được đặt ra 46
3. Ưu tiên của việc Chúa tác động 51
4. Ưu tiên của tình yêu 54
5. Thiên Chúa tự ban mình qua nhân tính của Chúa Giê-su 59
6. Thiên Chúa ngụ trong lòng chúng ta 64
III. Diễn tiến của đời sống cầu nguyện 69
1. Từ trí đến lòng 69
2. Con tim bị thương 75
3. Trái tim của chúng ta và trái tim của Giáo hội 81
IV. Những điều kiện ngoại giới của cầu nguyện 86
1. Thời giờ lúc cầu nguyện 88
2. Nơi chốn 89
3. Tư thế của thân xác 90
V. Vài phương pháp cầu nguyện 92
1. Lời vào 92
2. Suy niệm 93
3. Tâm kinh 98
4. Lần chuỗi 100
5. Phản ứng như thế nào trước một số những khó khăn 102
Phụ bản 1: Phương pháp chiêm nguyện theo cha Libermann 106
Phụ bản 2: Thực hành sống hiện diện với Chúa theo các thư của thầy Lorensô phục sinh 114