The human Side of prayer
Tác giả: L. B. Brown
Ký hiệu tác giả: BR-L
DDC: 248.31 - Hướng dẫn cầu nguyện
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003250
Nhà xuất bản: Religious Education Press
Năm xuất bản: 1994
Khổ sách: 24
Số trang: 325
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích